Juridiskt

Rättsligt meddelande:

Denna webbplats ägs och underhålls av

Des Clics Nomades
Parc Edonia, rue de la Terre Victoria - Bât. B
35760 SAINT GRÉGOIRE
France

SIRET : 832 343 560 (RCS Rennes)

Directeur de la publication : Tony Samson (contact)

Denna webbplats drivs av:

BEWEST
55 rue Florimond Desbarbieux
59170 CROIX
France

www.bewest.fr

We obtain your consent in accordance with the policies and technical specifications of the IAB Europe Transparency and Consent Framework. You can change your choices at any time by click here.

Fullständiga juridiska meddelanden kan ses (på franska) genom att klicka här.

Ändra enheter